Our products

 


В момента нашата платформа съдържа продуктите, генерирани от следните проекти:


ИГРАТА ЗА КЛИМАТИЧНОТО НАСЛЕДСТВО

Проектът Climate Heritage Game има за цел да повиши осведомеността сред гимназиалните учители и ученици в цяла Европа относно проблемите, свързани с изменението на климата и опазването на културното наследство чрез включване на дигитални игри в техните ежедневни планове на уроци.